fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.ENSTUDIO.COM.PL

 

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.enstudio.com.pl/ realizowanych przez En Studio – Tomasz Dytko, ul. Leśna 2a/9a, 32-080 Zabierzów, NIP: 6751331870.
Jeżeli chcesz się skontaktować z administratorem Twoich danych, to pisz na adres e-mail: enstudio@enstudio.com.pl.

 

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pojęciami:

a. Administrator – En Studio – Tomasz Dytko, ul. Leśna 2a/9a, 32-080 Zabierzów, NIP: 6751331870.

b. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

c. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.

d. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

e. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.enstudio.com.pl/

 

2. Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

a. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

c. Prawo do przenoszenia danych,

d. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

e. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod enstudio@enstudio.com.pl.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się ze mną.

Dane przechowywane są w ramach formularza kontaktowego.

Zapewniamy, że Twoje są u nas bezpieczne. Podjęte zostały wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
Ponadto, dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a. Kei.pl – w celu przechowywania danych na serwerze,
b. SaldeoSMART – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
c. WordPress – w celu korzystania z systemu,
d. Piotr Kułak Biuro Rachunkowe – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

Faktury

Jeżeli wystawiamy fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Funkcje społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 

3. Pliki cookies

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies pozwalają na:

a. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony jakiego oczekujesz,

b. Poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony,

c. Korzystanie z narzędzi analitycznych,

d. Korzystanie z narzędzi marketingowych,

e. Korzystanie z systemu komentarzy,

f. Wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,

g. Zapewnienie funkcji społecznościowych.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Strona, na której jesteś, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron, etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

 

4. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

5. Klauzula informacyjna

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

a. Administratorem danych osobowych jest En Studio – Tomasz Dytko, z siedzibą przy ul. Leśna 2a/9a, 32-080 Zabierzów, adres email: enstudio@enstudio.com.pl, strona internetowa: www.enstudio.com.pl.

b. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: enstudio@enstudio.com.pl

c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Administratora

– oraz w celu ich archiwizacji.

d. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

e. Dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa.

f. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

En Studio